• Kreativitet

Vi udvikler produkter, ydelser, arbejde og samarbejde ved at indfange det nye
Det ser og indfanger vi bedst med kreativitet og max åbenhed
Ellers kan vi ikke skabe nytænkning og forandring

 

  • Flexibel planlægning

Alle processer og arbejder skal styres og planlægges
Samtidig må al planlægning forankres i en improvisatorisk tilgang
Intet er statisk, og varighed er flygtig
Derfor skal vi konstant være klar til at justere, tilpasse og improvisere

 

  • Relationer

Relationer, roller og samspillet er afgørende
Intet virker isoleret, alle opgaver udføres og virker i et netværk af relationer og samspil
Relationer og netværk forandres og udvikles løbende i et dynamisk samspil